dimanche v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za dimanche v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za dimanche v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

dimanche v slovarju PONS

Prevodi za dimanche v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

dimanche [dimɑ̃ʃ] SAMOST m

1. dimanche (veille de lundi):

Individual translation pairs

Prevodi za dimanche v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

dimanche Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文