fosses v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za fosses v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

fosse [fos] SAMOST ž

fossé [fɔse] SAMOST m

basse-fosse <pl basses-fosses> [bɑsfos] SAMOST ž

cul-de-basse-fosse <pl culs-de-basse-fosse> [kyd(ə)bɑsfos] SAMOST m

Prevodi za fosses v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

fosses v slovarju PONS

Prevodi za fosses v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za fosses v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

fosses Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文