fromage v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za fromage v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

fromage [fʀɔmaʒ] SAMOST m

Prevodi za fromage v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

fromage v slovarju PONS

Prevodi za fromage v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za fromage v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

fromage Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文