j'espère v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za j'espère v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

1. espérer (appeler de ses vœux):

Individual translation pairs

Prevodi za j'espère v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

j'espère v slovarju PONS

Prevodi za j'espère v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Individual translation pairs
I hope so!
I hope that ...

Prevodi za j'espère v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

j'espère Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

I hope so!
ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文