kilomètre v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za kilomètre v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

kilomètre [kilɔmɛtʀ] SAMOST m

tonne-kilomètre <pl tonnes-kilomètre> [tɔnkilɔmɛtʀ] SAMOST ž CHEMDFER

kilomètre-heure <pl kilomètres-heure> [kilɔmɛtʀœʀ] SAMOST m

kilométrer [kilɔmetʀe] GLAG preh.

Individual translation pairs

Prevodi za kilomètre v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

kilomètre v slovarju PONS

Prevodi za kilomètre v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za kilomètre v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

kilomètre Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文