l'usine v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za l'usine v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

usine [yzin] SAMOST ž

factory(-gate) price
c'est l'usine, ici inf! fig
it's a diploma mill Am inf

navire-usine <pl navires-usines> [naviʀyzin] SAMOST m

départ-usine [depaʀyzin] PRID inv

Prevodi za l'usine v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

l'usine v slovarju PONS

Prevodi za l'usine v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za l'usine v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

l'usine Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

usine ž à gaz
ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文