lumineuse v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za lumineuse v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

lumin|eux (lumineuse) [lyminø, øz] PRID

Individual translation pairs

Prevodi za lumineuse v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

lumineuse v slovarju PONS

Prevodi za lumineuse v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

lumineux (-euse) [lyminø, -øz] PRID

Individual translation pairs

Prevodi za lumineuse v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

lumineuse Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文