midi v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za midi v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.midi [midi] PRID inv

II.midi [midi] SAMOST m

III.midi [midi]

glej tudi quatorze

Midi [midi] m

après-midi <pl après-midi, après-midis> [apʀɛmidi] SAMOST mf

avant-midi <pl avant-midi, avant-midis> [avɑ̃midi] SAMOST m Kan (matin)

Midi-Pyrénées [midipiʀene] m

Prevodi za midi v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

midi v slovarju PONS

Prevodi za midi v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

midi [midi] SAMOST m

Midi [midi] SAMOST m

I.après-midi [apʀɛmidi] SAMOST m o f inv

II.après-midi [apʀɛmidi] PRIS

avant-midi [avɑ̃midi] SAMOST m o f , m en Belgique et fém au Québec, inv (matinée)

Prevodi za midi v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

midi Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文