minimum v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za minimum v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.minimum <pl minimums ou minima> [minimɔm, minima] PRID

II.minimum <pl minimums ou minima> [minimɔm, minima] SAMOST m

1. minimum (limite inférieure):

III.minimum <pl minimums ou minima> [minimɔm, minima]

Revenu minimum d'insertion Info

Prevodi za minimum v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

minimum v slovarju PONS

Prevodi za minimum v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.minimum <s [ou minima]> [minimɔm, minima] PRID

II.minimum <s [ou minima]> [minimɔm, minima] SAMOST m

Individual translation pairs

Prevodi za minimum v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

minimum Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

minimum iz slovarja « Intégration et égalité des chances » nemško-francoske mladinske zveze

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文