piège v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za piège v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

piège [pjɛʒ] SAMOST m

glej tudi piéger

Prevodi za piège v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

piège v slovarju PONS

Prevodi za piège v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

piège [pjɛʒ] SAMOST m

piégé(e) [pjeʒe] PRID

question-piège <questions-pièges> [kɛstjɔ̃pjɛʒ] SAMOST ž

Prevodi za piège v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

piège Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文