planches v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za planches v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.planche [plɑ̃ʃ] SAMOST ž

II.planches SAMOST fpl

III.planche [plɑ̃ʃ]

planche à roulettes SPORT

IV.planche [plɑ̃ʃ]

I.plancher [plɑ̃ʃe] SAMOST m

II.(-)plancher COMP

III.plancher [plɑ̃ʃe] GLAG nepreh. inf ECOLE

IV.plancher [plɑ̃ʃe]

V.plancher [plɑ̃ʃe]

planche-contact <pl planches-contact> [plɑ̃ʃkɔ̃takt] SAMOST ž PHOT

Individual translation pairs

Prevodi za planches v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

planches v slovarju PONS

Prevodi za planches v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

planche [plɑ̃ʃ] SAMOST ž

plancher [plɑ̃ʃe] SAMOST m

Individual translation pairs

Prevodi za planches v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

planches Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文