rapide v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za rapide v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.rapide [ʀapid] PRID

II.rapide [ʀapid] SAMOST mf

III.rapide [ʀapid] SAMOST m

IV.rapide [ʀapid]

Prevodi za rapide v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

rapide v slovarju PONS

Prevodi za rapide v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za rapide v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

rapide Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文