style v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za style v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

style [stil] SAMOST m

1. style:

style ART, LIT, SPORT

stylé (stylée) [stile] PRID

modern style <pl modern style> [mɔdɛʀnstil] SAMOST m

Prevodi za style v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

style v slovarju PONS

Prevodi za style v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

style [stil] SAMOST m

stylé(e) [stile] PRID

Individual translation pairs

Prevodi za style v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

style Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文