January v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za January v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za January v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

January v slovarju PONS

Prevodi za January v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

glej tudi April

Individual translation pairs

Prevodi za January v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Individual translation pairs

January Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文