apology v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za apology v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

apology [Brit əˈpɒlədʒi, Am əˈpɑlədʒi] SAMOST

1. apology (excuse):

Individual translation pairs

Prevodi za apology v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

apology v slovarju PONS

Prevodi za apology v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

apology <-ies> [əˈpɒlədʒɪ, Am -ˈpɑ:lə-] SAMOST

Individual translation pairs

Prevodi za apology v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

apology Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文