assault v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za assault v slovarju angleščina»francoščina

I.assault [Brit əˈsɔːlt, əˈsɒlt, Am əˈsɔlt] SAMOST

assault v slovarju PONS

Prevodi za assault v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za assault v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

assault Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文