attack v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za attack v slovarju angleščina»francoščina

1. attack:

I.counter-attack [Brit ˈkaʊntərətak, Am ˈkaʊn(t)ərəˌtæk] SAMOST

II.counter-attack [Brit ˈkaʊntərətak, Am ˈkaʊn(t)ərəˌtæk] GLAG preh., nepreh.

attack v slovarju PONS

Prevodi za attack v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

1. attack a. MILIT, SPORT:

Individual translation pairs

Prevodi za attack v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

attack Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文