background v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za background v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

background [Brit ˈbakɡraʊnd, Am ˈbækˌɡraʊnd] SAMOST

Individual translation pairs

Prevodi za background v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

background v slovarju PONS

Prevodi za background v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za background v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

background Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

background iz slovarja « Intégration et égalité des chances » nemško-francoske mladinske zveze

Prevodi za background v slovarju francoščina»angleščina

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文