begin v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za begin v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

II.begin <part prés beginning, prét began, part passé begun> [Brit bɪˈɡɪn, Am bɪˈɡɪn] GLAG preh.

III.begin <part prés beginning, prét began, part passé begun> [Brit bɪˈɡɪn, Am bɪˈɡɪn] GLAG nepreh.

I.begin on GLAG [Brit bɪˈɡɪn -, Am bɪˈɡɪn -] (begin on [sth])

Individual translation pairs

Prevodi za begin v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Individual translation pairs

begin v slovarju PONS

Prevodi za begin v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

Prevodi za begin v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

begin Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文