branch v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za branch v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

I.branch [Brit brɑːn(t)ʃ, Am bræn(t)ʃ] SAMOST

II.branch off GLAG [Brit brɑːn(t)ʃ -, Am bræn(t)ʃ -] (branch off (from))

Prevodi za branch v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

branch v slovarju PONS

Prevodi za branch v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za branch v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

branch Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文