bundle v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za bundle v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

I.bundle [Brit ˈbʌnd(ə)l, Am ˈbəndl] SAMOST

2. bundle → bundle up

glej tudi bundle up

I.bundle up GLAG [Brit ˈbʌnd(ə)l -, Am ˈbəndl -] (bundle [sth] up, bundle up [sth])

I.bundle up GLAG [Brit ˈbʌnd(ə)l -, Am ˈbəndl -] (bundle [sth] up, bundle up [sth])

I.bundle off GLAG [Brit ˈbʌnd(ə)l -, Am ˈbəndl -] (bundle [sb] off) (remove)

Individual translation pairs

Prevodi za bundle v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Individual translation pairs

bundle v slovarju PONS

Prevodi za bundle v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za bundle v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Individual translation pairs

bundle Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文