chain v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za chain v slovarju angleščina»francoščina

I.chain down GLAG [Brit tʃeɪn -, Am tʃeɪn -] (chain down [sth/sb], chain [sth/sb] down)

I.chain up GLAG [Brit tʃeɪn -, Am tʃeɪn -] (chain up [sth/sb], chain [sth/sb] up)

chain v slovarju PONS

Prevodi za chain v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za chain v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

chain Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

chain iz strokovnega besedišča podjetja GEA Bock GmbH: Tehnologija hlajenja

Prevodi za chain v slovarju francoščina»angleščina

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文