charming v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za charming v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

charming [Brit ˈtʃɑːmɪŋ, Am ˈtʃɑrmɪŋ] PRID

Individual translation pairs

Prevodi za charming v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

charming v slovarju PONS

Prevodi za charming v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za charming v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

charming Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文