circle v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za circle v slovarju angleščina»francoščina

I.circle [Brit ˈsəːk(ə)l, Am ˈsərk(ə)l] SAMOST

circle v slovarju PONS

Prevodi za circle v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za circle v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

circle Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文