comment v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za comment v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

I.comment [Brit ˈkɒmɛnt, Am ˈkɑmɛnt] SAMOST

Individual translation pairs

Prevodi za comment v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

comment v slovarju PONS

Prevodi za comment v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

Prevodi za comment v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

comment Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文