converted v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za converted v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

I.convert SAMOST [Brit ˈkɒnvəːt, Am ˈkɑnˌvərt]

Individual translation pairs

Prevodi za converted v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Individual translation pairs

converted v slovarju PONS

Prevodi za converted v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za converted v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

converted Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文