damp v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za damp v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

glej tudi damp down, dampen

I.damp down GLAG [Brit damp -, Am dæmp -] (damp [sth] down, damp down [sth])

Individual translation pairs
to be a damp squib Brit inf event:

Prevodi za damp v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

damp v slovarju PONS

Prevodi za damp v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za damp v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

damp Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文