develop v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za develop v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

Prevodi za develop v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Individual translation pairs

develop v slovarju PONS

Prevodi za develop v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za develop v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

develop Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文