divide v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za divide v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

I.divide [Brit dɪˈvʌɪd, Am dəˈvaɪd] SAMOST

I.divide out GLAG [Brit dɪˈvʌɪd -, Am dəˈvaɪd -] (divide [sth] out, divide out [sth])

I.divide off GLAG [Brit dɪˈvʌɪd -, Am dəˈvaɪd -] (divide [sth] off, divide off [sth])

I.divide up GLAG [Brit dɪˈvʌɪd -, Am dəˈvaɪd -] (divide [sth] up, divide up [sth])

Individual translation pairs

Prevodi za divide v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

divide v slovarju PONS

Prevodi za divide v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za divide v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

divide Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

divide iz slovarja « Intégration et égalité des chances » nemško-francoske mladinske zveze

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文