exam v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za exam v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za exam v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

exam v slovarju PONS

Prevodi za exam v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za exam v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Individual translation pairs

exam Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

exam iz slovarja « Intégration et égalité des chances » nemško-francoske mladinske zveze

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文