factor v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za factor v slovarju angleščina»francoščina

factor MAT → factorize

glej tudi factorize

I.factor in GLAG [Brit ˈfaktə -, Am ˈfæktər -] (factor [sb] in, factor in [sb])

factor v slovarju PONS

Prevodi za factor v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za factor v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

factor Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文