flap v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za flap v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

II.flap <part prés flapping; prét, part passé flapped> [Brit flap, Am flæp] GLAG preh.

III.flap <part prés flapping; prét, part passé flapped> [Brit flap, Am flæp] GLAG nepreh.

Prevodi za flap v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

flap v slovarju PONS

Prevodi za flap v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za flap v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

flap Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文