flop v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za flop v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

glej tudi flophouse

flip-flop [Brit ˈflɪpflɒp, Am ˈflɪp flɑp] SAMOST

I.flop over GLAG [Brit flɒp -, Am flɑp -] inf Am (flop over)

II.flop over GLAG [Brit flɒp -, Am flɑp -] inf Am (flop over to [sth])

Prevodi za flop v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

flop v slovarju PONS

Prevodi za flop v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za flop v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

flop Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文