flying v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za flying v slovarju angleščina»francoščina

I.flying [Brit ˈflʌɪɪŋ, Am ˈflaɪɪŋ] SAMOST

II.flying [Brit ˈflʌɪɪŋ, Am ˈflaɪɪŋ] PRID

flying v slovarju PONS

Prevodi za flying v slovarju angleščina»francoščina

flying Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文