h v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za h v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs
H. Moore Lab.

Prevodi za h v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

h v slovarju PONS

Prevodi za h v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za h v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

h Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

à 120 à l'heure

h iz strokovnega besedišča podjetja GEA Bock GmbH: Tehnologija hlajenja

Prevodi za h v slovarju francoščina»angleščina

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文