hook v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za hook v slovarju angleščina»francoščina

I.hook together GLAG [Brit hʊk -, Am hʊk -] (hook together)

II.hook together GLAG [Brit hʊk -, Am hʊk -] (hook [sth] together)

I.hook on GLAG [Brit hʊk -, Am hʊk -] (hook on)

II.hook on GLAG [Brit hʊk -, Am hʊk -] (hook [sth] on, hook on [sth])

hook v slovarju PONS

Prevodi za hook v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za hook v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

hook Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

a right hook SPORT
to sling one's hook Brit inf
ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文