joke v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za joke v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

1. joke (amusing story):

2. joke (laughing matter):

Prevodi za joke v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Individual translation pairs

joke v slovarju PONS

Prevodi za joke v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

1. joke (sth funny):

Individual translation pairs

Prevodi za joke v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Individual translation pairs

joke Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文