label v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za label v slovarju angleščina»francoščina

I.label [Brit ˈleɪb(ə)l, Am ˈleɪbəl] SAMOST

II.label <part prés etc labelling, labelled Am labeling, labeled> [Brit ˈleɪb(ə)l, Am ˈleɪbəl] GLAG preh.

label v slovarju PONS

Prevodi za label v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za label v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

label Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文