monthly v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za monthly v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

I.monthly [Brit ˈmʌnθli, Am ˈmənθli] SAMOST (journal)

III.monthly [Brit ˈmʌnθli, Am ˈmənθli] PRIS

I.semi-monthly [Brit sɛmɪˈmʌnθli, Am ˌsɛmiˈmənθli] Am SAMOST

II.semi-monthly [Brit sɛmɪˈmʌnθli, Am ˌsɛmiˈmənθli] Am PRID

Individual translation pairs

Prevodi za monthly v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Individual translation pairs
monthly épith
paid monthly jamais épith

monthly v slovarju PONS

Prevodi za monthly v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za monthly v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

monthly Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文