motion v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za motion v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

I.motion [Brit ˈməʊʃ(ə)n, Am ˈmoʊʃ(ə)n] SAMOST

IV.motion [Brit ˈməʊʃ(ə)n, Am ˈmoʊʃ(ə)n]

Brownian motion, Brownian movement [Brit ˌbraʊnɪən ˈməʊʃ(ə)n, Am ˌbraʊniən ˈmoʊʃən] SAMOST PHYS

Prevodi za motion v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

motion v slovarju PONS

Prevodi za motion v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

Prevodi za motion v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

motion Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文