motor v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za motor v slovarju angleščina»francoščina

I.motor [Brit ˈməʊtə, Am ˈmoʊdər] SAMOST

II.motor [Brit ˈməʊtə, Am ˈmoʊdər] PRID attr

motor v slovarju PONS

Prevodi za motor v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za motor v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

motor Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

motor iz strokovnega besedišča podjetja GEA Bock GmbH: Tehnologija hlajenja

Prevodi za motor v slovarju francoščina»angleščina

Individual translation pairs
ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文