pan v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za pan v slovarju angleščina»francoščina

II.pan <part prés panning; prét, part passé panned> [Brit pan, Am pæn] GLAG preh.

III.pan <part prés panning; prét, part passé panned> [Brit pan, Am pæn] GLAG nepreh.

pan v slovarju PONS

Prevodi za pan v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

Prevodi za pan v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

pan Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文