parade v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za parade v slovarju angleščina»francoščina

I.parade [Brit pəˈreɪd, Am pəˈreɪd] SAMOST

parade about GLAG [Brit pəˈreɪd -, Am pəˈreɪd -], parade around GLAG

parade v slovarju PONS

Prevodi za parade v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

Prevodi za parade v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

parade Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文