peer v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za peer v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs
à vie

Prevodi za peer v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

peer v slovarju PONS

Prevodi za peer v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za peer v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

peer Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文