permanent v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za permanent v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

I.permanent [Brit ˈpəːm(ə)nənt, Am ˈpərmənənt] SAMOST Am

II.permanent [Brit ˈpəːm(ə)nənt, Am ˈpərmənənt] PRID

glej tudi fixture

Prevodi za permanent v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

permanent v slovarju PONS

Prevodi za permanent v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za permanent v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

permanent Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文