pop v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za pop v slovarju angleščina»francoščina

II.pop <part prés popping; prét, part passé popped> [Brit pɒp, Am pɑp] GLAG preh.

III.pop <part prés popping; prét, part passé popped> [Brit pɒp, Am pɑp] GLAG nepreh.

pop round GLAG [Brit pɒp -, Am pɑp -] Brit, pop over GLAG Brit

II.pop-up [Brit ˈpɒpʌp, Am ˈpɑp ˌəp] SAMOST INFOR

pop v slovarju PONS

Prevodi za pop v slovarju angleščina»francoščina

II.pop2 [pɒp, Am pɑ:p] SAMOST no pl (pop music)

pop Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文