practical v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za practical v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

I.practical [Brit ˈpraktɪk(ə)l, Am ˈpræktək(ə)l] SAMOST

II.practical [Brit ˈpraktɪk(ə)l, Am ˈpræktək(ə)l] PRID

Individual translation pairs

Prevodi za practical v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Individual translation pairs

practical v slovarju PONS

Prevodi za practical v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za practical v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Individual translation pairs
farceur (-euse)

practical Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文