program v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za program v slovarju angleščina»francoščina

I.program [Brit ˈprəʊɡram, Am ˈproʊˌɡræm] SAMOST

II.program <part prés etc programming, programmed Brit programing, programed Am > [Brit ˈprəʊɡram, Am ˈproʊˌɡræm] GLAG preh. (gen)

III.program <part prés etc programming, programmed Brit programing, programed Am > [Brit ˈprəʊɡram, Am ˈproʊˌɡræm] GLAG nepreh. INFOR

I.programme Brit, program Am [Brit ˈprəʊɡram] SAMOST

program v slovarju PONS

Prevodi za program v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

I.program [ˈprəʊgræm, Am ˈproʊ-] SAMOST (computer instructions)

II.program <-mm-> [ˈprəʊgræm, Am ˈproʊ-] GLAG preh. (make program for)

television program SAMOST Am, Aus, television programme SAMOST Brit

Individual translation pairs

Prevodi za program v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

program Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文