repeat v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za repeat v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

II.repeat [Brit rɪˈpiːt, Am rəˈpit] PRID (gen)

Individual translation pairs

Prevodi za repeat v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

repeat v slovarju PONS

Prevodi za repeat v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za repeat v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

repeat Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

repeat iz slovarja « Intégration et égalité des chances » nemško-francoske mladinske zveze

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文