rude v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za rude v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

Prevodi za rude v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

rude v slovarju PONS

Prevodi za rude v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za rude v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

rude Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文